Natuurlijk herstel

Ons lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. Ziekte ontstaat doordat iemand fysiek, mentaal of emotioneel uit balans is. Met een homeopathisch middel wordt een ‘duwtje in de goede richting’ gegeven waarmee dit zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd. Zo kan iemand op natuurlijke wijze en op eigen kracht in balans komen.

Een middel wordt geselecteerd op basis van symptomen. Alle symptomen bij elkaar geeft een bepaald geneesmiddelenbeeld. Dit geneesmiddelenbeeld is ontwikkeld op basis van het similimum principe: het gelijke met het gelijkende genezen.

Werkwijze

Als eerste is er een oriënterend gesprek van een half uur. Hetzij telefonisch of via face time. De eerste afspraak duurt 1,5 uur. Samen kijken we naar de aard en achtergrond van uw klacht(en). Naast een fysieke klacht is de mens als geheel een belangrijke factor bij het kiezen van een passend homeopathisch middel. Een vervolg gesprek duurt meestal ongeveer 1 uur.

Klassieke homeopathie helpt o.a. bij:

  • chronische klachten (allergie, migraine, slapeloosheid, astma en eczeem)
  • acute klachten (griep, pijn, ongevallen, ontstekingen)
  • vrouwenklachten (menstruatie, zwangerschap, overgang)
  • rouwverwerking (depressie, angsten, trauma’s)
  • burn-out (emotionele en fysieke uitputting, tijdelijke emotionele disbalans)

Kwaliteit staat voorop

Als Klassiek Homeopaat ben ik na mijn afstuderen aangesloten bij een beroepsvereniging. Een beroepsvereniging ziet toe op de kwaliteit van haar leden. Een verplicht onderdeel is het volgen van een geaccrediteerde medische basisopleiding. Een homeopathische behandeling wordt als aanvullende behandeling verricht op een (eventuele) reguliere medische behandeling bij uw (huis-)arts.

Wettelijke kaders

Klassiek homeopaten dienen hun beroep uit te oefenen binnen wettelijke kaders zoals deze door de overheid zijn opgesteld. De volgende wetten zijn van toepassing: Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), WKCZ (Wet op Klachtrecht Cliëntenzorgsector), WOG (Wet op de Geneesmiddelenvoorziening) en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Links

Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de gezondheid (…..) op de kortste, betrouwbaarste en minst schadelijke wijze (…..). Bron: Organon der geneeskunde, Hahnemann.